Política de privacitat

De conformitat amb l’establert en la normativa actual sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de VETERALIA SL amb CIF B62516026 i domicili social al  Carrer CASP Nº15 6ºC 08010, BARCELONA, amb la finalitat de poder remetre-li la corresponent factura. En cumpliment amb la normativa vigent, VETERALIA SL informa que les seves dades seran conservades durant el termini legalment establert.

Així mateix, l’informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior és requerit per l’execució de la relació contractual entre vostè i la nostra empresa. Amb la present clàusula, queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessari la comunicació amb la finalitat de cumplir amb la prestació del servei anteriorment citat.

El fet de no facilitar les dades a les entitats citades implica que no es pugui cumplir amb la prestació dels serveis.

VETERALIA SL informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adeqüada, pertinent, limitada, exacte i actualitzada. És per això que VETERALIA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per tal que aquests se suprimeixin o rectifiquin sense demora quan siguin inexactes.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els terminis que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal Carrer CASP Nº15 6ºC 08010, BARCELONA o bé a través de correu electrònic a veteralia@veteralia.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.