T’estalviem temps i diners.

Som Distribuïdors Oficials de tots els productes que necessites.

Creiem que és millor que dediquis el teu temps a activitats que generin benefici

i a obtenir una millor satisfacció del teu client.

Des de l'any 2000, la força de l’Associació ens permet comprar,

emmagatzemar i distribuir de forma centralitzada

tots els productes que la clínica pugui necessitar.

Millor preu en factura

Durant tot l’any i sense compromisos de compra. És el que anomenem SPB (“Sempre Preus Baixos”): el preu en factura més competitiu durant tot l’any, sense sorpreses i des de la primera unitat.

Simplificació administrativa

Veteralia es converteix en el principal proveïdor de la clínica sòcia ja que li fa arribar tots els productes i serveis que necessita (antiparasitaris, biològics, medicaments, fungible, alimentació, accessoris, complements, etc…).

Això fa que tot es concentri en un únic albarà i una única factura. A més, la nostra web de comandes ajuda a simplificar les comandes i a tenir un control històric de les mateixes.

Millora en la teva  tresoreria

Al no dependre el preu de volums de compra ni de promocions puntuals, la clínica sempre compra el que necessita (la seva rotació) de manera que no ha de finançar estocs ni tenir pèrdues per caducats.

Simplificació logística

Un sol transportista per a tots els de productes de manera que el trànsit de furgonetes i entregues es redueix.

Estalvi de temps per al veterinari

El veterinari s’allibera de gestionar promocions, rappels, descomptes, etc… Això no implica una pèrdua de contacte amb les empreses, simplement una reducció de la pressió de visites i una millora en la qualitat de les mateixes. Així es disposa de més temps lliure i de més tranquil.litat.

Claredat comercial

En tot moment el soci sap a quin preu net està comprant i per tant té molts més criteris per prendre decisions de compra.

Llibertat d’elecció

Veteralia disposa de totes les marques del mercat. El soci sempre té llibertat per utilitzar uns productes o altres, i per tant pot canviar de producte quan li convingui.