Què és Veteralia?

Som una agrupació formada i gestionada per

Veterinaris, al servei de les

clíniques associades.

Què és Veteralia?

El nostre objectiu és desenvolupar el negoci de les Clíniques Veterinàries,

millorant la seva gestió integral, incorporant noves oportunitats de negoci

i enfortint tant la seva imatge com la seva presència en el mercat

amb un criteri de rendibilitat que generi beneficis per a les clíniques associades.